Meest gestelde vragen

1. Wat is premature ejaculatie (PE)?

Premature ejaculatie (PE) is een complexe medische aandoening en de meest voorkomende seksuele aandoening bij mannen onder de 60. Hoewel één op de vijf mannen zegt last te hebben van PE volgens de definitie in de DSM-IV, is het toch een van de meest ondergediagnosticeerde seksuele aandoeningen bij mannen. Het kan een chronische aandoening zijn, die vaak al vanaf de eerste seksuele ervaring aanwezig is (levenslange PE) of kan zich later voordoen als gevolg van een andere medische aandoening (verworven PE).

De ISSM (International Society for Sexual Medicine) heeft levenslange PE gedefinieerd als “Een seksuele disfunctie bij de man die wordt gekenmerkt door:

 • een ejaculatie die altijd of bijna altijd plaatsvindt voor of binnen ongeveer één minuut na vaginale penetratie; en
 • de onmogelijkheid  de zaadlozing te kunnen vertragen  bij alle of bijna alle vaginale penetraties; en
 • negatieve persoonlijke gevolgen heeft, zoals spanning, ergernis, frustratie en/of het vermijden van seksuele intimiteit.”

Bronvermelding
 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4e editie. Herziene tekst: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 4. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 5. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 6. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

Lees meer over PE

2. Hoe lang is de ‘normale’ periode tussen de penetratie en de ejaculatie?

De tijd die als normaal wordt beschouwd is afhankelijk van een groot aantal factoren en kan per persoon (of per stel) verschillen. Bij enquêtes die zijn gehouden onder de mannelijke bevolking (zowel mannen met PE als zonder) om de gemiddelde tijd tussen de penetratie van de vagina en de ejaculatie in kaart te brengen gaven mannen zonder PE een mediane waarde van rond de 7 minuten op, met een maximum van 20-25 minuten.

Volgens de ISSM (International Society for Sexual Medicine) vindt bij mannen met PE “de ejaculatie (vrijwel) altijd of bijna altijd plaats voor of binnen ongeveer één minuut na vaginale penetratie”. Daarbij mag echter niet worden vergeten dat PE niet alleen een kwestie van tijd is: het gebrek aan beheersing van de ejaculatie en de negatieve gevolgen voor de relatie met de partner zijn even belangrijke factoren voor de diagnose PE.

Bronvermelding
 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 3. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 4. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 5. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

/over-pe

3. Komt te snel ejaculeren veel voor?

Een significant percentage van de mannelijke wereldbevolking zegt symptomen te vertonen of last te hebben van PE; ongeveer 20% tot 30% van alle mannen vinden dat zij te snel ejaculeren. Daarvan gaat maar 9% naar de dokter.

Bronvermelding
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4e editie. Herziene tekst: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 3. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 4. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824

/over-pe

4. Als ik (vrijwel) elke keer dat ik gemeenschap heb te snel ejaculeer, is dat dan PE?

Als de ejaculatie te snel plaatsvindt en die klacht aanhoudend of chronisch is – d.w.z. begonnen tijdens (een van) de eerste seksuele ervaring(en) – is er waarschijnlijk sprake van PE.

Maar de tijd tot aan de ejaculatie is niet het enige criterium voor de diagnose PE. Er moet ook sprake zijn van een gebrek aan beheersing van de ejaculatie en de aandoening moet negatieve gevolgen hebben voor het seksleven, met negatieve emoties zoals bezorgdheid als resultaat. Alleen een arts kan accuraat de diagnose PE stellen.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

/herkennen

5. Is PE een vorm van erectiestoornis (ED)?

PE wordt vaak verward met een erectiestoornis (ook wel ED genoemd, naar het Engelse erectile dysfunction). PE en ED zijn echter geheel verschillend. Bij PE is sprake van een normale erectie, maar de ejaculatie vindt plaats binnen ongeveer 1 à 2 minuten na de vaginale penetratie of zelfs daarvoor. PE wordt gekenmerkt door het onvermogen om controle over de ejaculatie uit te oefenen of deze uit te stellen, komt vaker voor dan ED, doet zich in ongeveer 50% van alle gevallen voor tijdens de eerste geslachtsgemeenschap en komt in elke volwassen leeftijdsgroep even vaak voor.

ED is daarentegen het blijvende onvermogen om een erectie waarmee bevredigend geslachtsverkeer mogelijk is te krijgen en te behouden, heeft niets te maken met beheersing van de ejaculatie en komt vaker voor bij ouderen.

Daarnaast kunnen deze twee aandoeningen zich tegelijk voordoen: mannen met PE maakten meer dan gemiddeld ook melding van een erectiestoornis. Uit literatuuronderzoek en klinische ervaring is gebleken dat het niet ongebruikelijk is dat mannen met verworven PE daarnaast ook een erectiestoornis hebben.

Ook is het zo dat de penis normaal gesproken na de ejaculatie weer slap wordt, iets wat mannen met PE (die te snel ejaculeren en daar geen controle over kunnen uitoefenen) niet als een normaal verschijnsel beschouwen maar aanzien voor een erectiestoornis. Faalangst speelt een grote rol bij manen met zowel ED als PE, wat in de loop van de tijd leidt tot een verergering van beide.

Zowel in geval van ED als bij PE moet contact worden opgenomen met een arts voor een juiste diagnose.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines 2012.
 2. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 dec;28 Suppl 2:40-45.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
 4. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114.

6. Hoe weet ik of het PE is?

PE is niet alleen een kwestie van duur, maar ook een kwestie van gebrek aan beheersing van de ejaculatie en ontevredenheid over de gemeenschap. De diagnose PE kan echter alleen worden gesteld door een arts, die onderzoeken en tests kan voorschrijven om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

/herkennen

7. Zijn er verschillende soorten PE?

Ja, de medische experts zijn het met elkaar eens dat er vanuit etiologisch perspectief (d.w.z. wat de oorzaak betreft) onderscheid moet worden gemaakt tussen levenslange PE en verworven PE. Levenslange PE, voorheen primaire PE genoemd, manifesteert zich tijdens (een van) de eerste seksuele activiteit(en), duurt iemands gehele leven en doet zich voor bij allerlei seksuele gedragingen.

PE kan ook later in iemands leven voor het eerst optreden, we spreken dan van verworven (of secundaire) PE. Dergelijke gevallen zijn meestal het gevolg van een andere medische aandoening.

Ongeveer 65% van de mannen met PE heeft de levenslange variant. Dat is een chronische aandoening met de volgende kenmerken:

 • treedt op vanaf (een van) de eerste seksuele ervaring(en);
 • blijft zich gedurende het hele leven voordoen, en verergert soms bij het ouder worden;
 • de ejaculatie vindt te snel plaats (in 90% van de gevallen binnen 1 minuut);
 • de ejaculatie vindt te snel plaats bij (vrijwel) elk seksueel contact;
 • de ejaculatie vindt te snel plaats bij (vrijwel) elke partner.

Sommige mannen ejaculeren al tijdens het voorspel, voor de penetratie of bij het eerste contact met de vagina (dit wordt ejaculatio ante portas genoemd). 49% van de mannen met PE geven aan in ieder geval soms al voor de penetratie te ejaculeren.

Verworven PE

 • treedt op een bepaalde leeftijd geleidelijk of plotseling op na een periode waarin de ejaculatie normaal was;
 • kan samenhangen met een endocriene aandoening (zoals een schildklieraandoening) of urologische ziekte (bijv. een prostaatontsteking), anatomische factoren (zoals een te kort toompje, overgevoeligheid van de eikel, voorhuidvernauwing e.d.), neurologische, psychologische of relationele problemen, traumatische seksuele ervaringen of bijwerkingen van geneesmiddelen of drugsgebruik;

treedt alleen op met een bepaalde partner of partners (situationele PE – dit geldt niet voor alle vormen van verworven PE).

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

/over-pe

8. Is PE leeftijdsgebonden?

In tegenstelling tot erectiestoornissen, die zich vaker voordoen naarmate mannen ouder zijn, komt PE voor bij mannen van alle leeftijden. Het kan zich voordoen bij de eerste (of vrijwel eerste) seksuele gemeenschap of later pas optreden, maar het is een probleem waarvan voornamelijk jonge mannen last hebben. PE houdt sterker verband met de noviteit van een seksuele ervaring (een nieuwe partner of ongebruikelijke situatie) dan met de leeftijd van de man.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

9. Waardoor wordt PE veroorzaakt?

PE is een medische aandoening. Chronische PE (ook wel levenslange PE genoemd) hangt waarschijnlijk samen met een laag serotonineniveau. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de ejaculatie. Alle onderzoeken wijzen erop dat er een erfelijke component is betrokken bij PE.

Veel andere aandoeningen en ziekten, zoals prostaatontsteking, infecties aan de urinewegen of endocriene ziekten, kunnen een negatieve invloed hebben op de ejaculatie en zo leiden tot verworven PE, dat ook kan optreden als bijwerking van geneesmiddel- of drugsgebruik of als gevolg van sociale, psychologische of interpersoonlijke problemen.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

/over-pe

10. Kan prostaatontsteking PE veroorzaken?

Ja, prostaatontsteking is een belangrijke risicofactor. Als gevolg van de rol die de prostaat speelt bij de ejaculatie kan een prostaatontsteking leiden tot (verworven) PE. Behandeling van de prostaatontsteking (bijv. met antibiotica) kan het normale ejaculatieproces herstellen, terwijl een onbehandelde prostaatontsteking op termijn een steeds sterkere negatieve invloed op het ejaculatieproces zal uitoefenen.

Daarom moet je, als je vermoedt dat je PE hebt, contact opnemen met een arts (bijv. een uroloog) om de oorzaak vast te stellen zodat de aandoening kan worden behandeld.

Bronvermelding
 1. El-Nashaar A, Shamloul R. J Sex Med. 2007;4(2):491-496.
 2. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology. 2001;58(2):198-202.

/over-pe

11. Is het mogelijk dat mijn PE wordt veroorzaakt door een te kort toompje?

Dat is mogelijk. Een te kort toompje (het elastische peesje aan de onderkant van de penis dat meehelpt de voorhuid over de eikel te trekken) kan een oorzaak zijn van PE.

Als het toompje te kort is, wordt de beweeglijkheid van de voorhuid tijdens een erectie daarbij beperkt, met een te sterke seksuele prikkel als gevolg. Meer dan 40% van de mannen met levenslange PE hebben een te kort toompje.

Mannen met PE en een te kort toompje moeten contact opnemen met een arts, die de mogelijkheid van een frenulectomie (chirurgische verwijdering van het toompje) eventueel zal overwegen.

Bronvermelding
 1. Gallo L, Perdonà S, Gallo A. J Sex Med. 2010;7(3):126976.

12. Kan een varicocele PE veroorzaken?

Er bestaat mogelijk een verband tussen een varicocele (zakader- of spataderbreuk), prostaatontsteking en ejaculatiestoornissen zoals PE. Bij een varicocele is het belangrijk om contact te zoeken met een arts, aangezien deze gevolgen kan hebben voor de vruchtbaarheid.

Bronvermelding
 1. Lotti F, et al. J Sex Med. 2009 Oct;6(10):2878-2887

13. Is het mogelijk dat ik tegelijk PE en ED (erectiestoornis) heb?

PE en ED (erectiestoornis) zijn heel verschillende seksuele aandoeningen. Maar hoewel PE niet altijd verband houdt met een erectiestoornis, komen deze aandoeningen soms wel tegelijk voor. Een significant percentage van de mannen met PE gaf aan ook last te hebben van ED (31,9%), met name als de PE op latere leeftijd optreedt, aangezien ED bij ouderen vaker voorkomt.

Bij mannen met ED waarvan de penis constant moet worden geprikkeld om een erectie te behouden waarmee penetratie mogelijk is, komt PE vaak voor, waarschijnlijk omdat de angst dat zijn erectie geen stand zal houden een man ertoe kan aanzetten om de geslachtsgemeenschap te versnellen. Daar staat tegenover dat volgens sommigen PE in de loop van de tijd kan leiden tot ED.

Bronvermelding
 1. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 dec;28 Suppl 2:40-45.

/over-pe

14. Kan PE ook voorkomen binnen een homoseksuele relatie?

PE is een seksuele aandoening bij de man die niets te maken heeft met seksuele geaardheid. Er is bewijs voor dat iemands geaardheid geen significante invloed heeft op het klinische patroon van ejaculatiestoornissen, en PE komt bij homoseksuele mannen dan ook even vaak voor als bij heteroseksuele.

Om de lengte van de periode tussen de penetratie en de ejaculatie te meten is alleen gekeken naar intravaginale ejaculatie, waardoor homoseksuele handelingen van het experiment waren uitgesloten. Bij het onderzoek naar PE zijn alleen heteroseksuele stellen onderzocht.

Bronvermelding
 1. Jern P, Santtila P, Johansson A et al. J Sex Marital Ther. 2010;36(4):303-312.

15. Heeft PE gevolgen voor de relatie met mijn partner?

Seksuele gezondheid en bevrediging zijn van groot belang voor iemands welzijn en kwaliteit van leven, alsmede de relatie met zijn of haar partner. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is “een bevredigend, veilig en plezierig seksleven” een belangrijk aspect van het menselijk bestaan.

PE heeft meerdere aspecten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de relatie. Het ongemak van de man (zowel fysiek als psychologisch) kan in combinatie met de verminderde seksuele bevrediging van zijn partner tot ernstige problemen voor beide partners leiden op seksueel en emotioneel gebied. Zowel voor mannen met PE als voor hun partners leidt het gebrek aan controle tot ontevredenheid, het gevoel dat er iets aan de relatie ontbreekt en een gebrek aan intimiteit. Met andere woorden, PE kan een relatie ernstig verstoren en tot misverstanden en moeilijkheden leiden.

PE kan voor een stel verschillende gevolgen hebben. Die gevolgen zijn onder te verdelen in twee soorten: gevolgen voor de seksuele tevredenheid en psychologische gevolgen. Wat seks betreft gaf 25% van de ondervraagden aan ontevreden of erg ontevreden te zijn. 52% van de partners van mannen met PE kreeg geen orgasme, in tegenstelling tot 21% in de controlegroep. 75% van de partners van mannen met PE vonden het moeilijk om opgewonden te raken, in tegenstelling tot slechts 20% in de controlegroep. Tijdens een Europees observatieonderzoek naar PE gaf slechts 53% van de sekspartners van mannen met PE aan min of meer regelmatig een orgasme te krijgen tijdens de gemeenschap, terwijl dat voor 84% van de partners van mannen zonder PE het geval was.

Vanuit psychologisch perspectief gaven de partners van patiënten met PE aan zich “ongemakkelijk” te voelen met de partner: 50% leed hieronder en 32% had te kampen met relatieproblemen.

Daarom is PE iets wat partners samen moeten aanpakken. Uit onderzoek is gebleken dat stellen die open en eerlijk over seksuele aandoeningen bij de man communiceren de grootste kans hebben om het probleem effectief op te lossen. De partner speelt daarbij een essentiële rol door steun te bieden aan de man met PE, die moet inzien dat het probleem kan worden opgelost door samen naar een arts te gaan.

Bronvermelding
 1. UN. The Right to Reproductive and Sexual Health. http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womrepro.htm
 2. Graziottin A. “Sessualità e fisiopatologia sessuale” in: Zanoio L, Barcellona E, Zacché G. (a cura di), Ginecologia e Ostetricia; Elsevier Masson, Milano 2007; pp.165-196
 3. Graziottin A. Althof S. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8 Suppl 4: 304-309.

/persoonlijk_leed

16. Wat kunnen de gevolgen voor mijn relatie zijn als ik niets aan mijn PE doe?

Het ongemak van de man (zowel fysiek als psychologisch) kan in combinatie met de geringe seksuele bevrediging van zijn partner leiden tot ernstige problemen voor beide partners op seksueel en emotioneel gebied. Mannen die lijden aan PE en hun partners kunnen te maken krijgen met:

 • een verstoord seksueel functioneren;
 • minder bevrediging tijdens de gemeenschap;
 • verlaagde kwaliteit van leven;
 • toename van persoonlijk leed;
 • meer relatieproblemen

Bronvermelding
 1. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2011;8:524-539.

/persoonlijk_leed

17. Heeft PE invloed op de vruchtbaarheid van een stel?

Als een stel geen vruchtbaarheidsproblemen heeft, kan een man met PE zijn partner gewoon bevruchten, op voorwaarde dat de ejaculatie, ook al is deze te vroeg, plaatsvindt tijdens de penetratie en niet voordat de penis in de vagina is gebracht (ejaculatio ante portas). In het laatste geval verdient het aanbeveling om contact op te nemen met een arts, die waarschijnlijk een oplossing kan adviseren.

18. Is PE behandelbaar?

Zowel chronische (levenslange) PE als verworven PE is een medische aandoening. Verworven PE kan vaak worden genezen. Als een arts ontdekt dat de PE door een andere aandoening wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld een prostaatontsteking, zal een succesvolle behandeling van die ontsteking met antibiotica ook een positief effect hebben op de PE.

Voor de levenslange vorm van PE hebben artsen de beschikking over diverse behandelmogelijkheden. Daarom zal er contact moeten worden opgenomen met een arts die kan beslissen of een behandeling in uw geval gewenst is, en zo ja, welke.

Als er het vermoeden van PE bestaat, is het belangrijk om in te zien dat PE een veelvoorkomende medische aandoening is die moet en kan worden behandeld. Probeer de PE niet zelf te behandelen: dat is vrijwel zeker nutteloos en waarschijnlijk nog gevaarlijk ook. Ga daarom naar een arts voor de juiste diagnose en behandeling – er zijn veilige en effectieve oplossingen beschikbaar.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

19. Kan de behandeling van PE gevaarlijk zijn?

PE is een behandelbare medische aandoening. Oorspronkelijk werd het beschouwd als een psychologisch probleem en decennia lang is het behandeld met gedragstherapie en cognitieve therapie. Later zijn er farmacologische behandelingen beschikbaar gekomen in de vorm van geneesmiddelen op recept en lokaal aan te brengen preparaten.

Voor een correcte en veilige diagnose en behandeling is absoluut een medisch consult nodig. Alleen een arts kan de oorzaken vaststellen, bepalen of het om primaire of secundaire PE gaat, en de juiste behandeling kiezen, en alleen een arts kan receptgeneesmiddelen voorschrijven.

Zelfmedicatie daarentegen brengt echte risico’s met zich mee. Als een arts een farmacologische behandeling voorschrijft, bijvoorbeeld met een geneesmiddel, is het essentieel om er absoluut zeker van te zijn dat het gekochte product echt is en geen namaak. Het is belangrijk om alleen echte geneesmiddelen te gebruiken, niet alleen voor eigen gezondheid en welzijn, maar ook voor de veiligheid, aangezien namaakgeneesmiddelen soms gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom moeten de door de arts voorgeschreven producten altijd worden gekocht bij een betrouwbare apotheek. 

Bronvermelding
 1. Wereldgezondheidsorganisatie. ICD-10;1992. p. 355–356.
 2. www.eaasm.eu "The Counterfeiting Superhighway" report.

/zelfmedicatie

20. Kan ik meer beheersing van mijn ejaculatie krijgen door middel van ademhalingstechnieken?

Oorspronkelijk werd PE beschouwd als een psychologisch probleem en decennia lang is het behandeld met gedragstherapie en cognitieve therapie. Een van de therapievormen bestond uit ademhalingstechnieken met een kalmerend effect, die op het moment zelf inderdaad lijken te werken.

Maar uit klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek lijkt naar voren te komen dat de verbetering die deze methode teweegbrengt meestal maar van korte duur is. Dat komt doordat PE een medische aandoening is die een groot aantal oorzaken kan hebben. Zowel psychologische als lichamelijke factoren kunnen bij een en hetzelfde geval een rol spelen, en alleen een arts kan accuraat een diagnose stellen en bepalen wat de meest geschikte oplossing is. En bedenk: als alle aandacht op de ademhaling richt wordt, wat blijft er dan over voor de relatie en eigen seksuele bevrediging?

Bronvermelding
 1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.

21. Kan masturberen voor de seks uitkomst bieden bij PE?

Masturberen voor de geslachtsgemeenschap is weliswaar enigszins effectief op korte termijn, maar kan de PE uiteindelijk juist versterken in plaats van verhelpen, omdat de man de seksuele gewaarwordingen waarover hij controle moet leren uitoefenen hierbij bewust negeert of afzwakt. Daarnaast kan een slechte masturbatietechniek (een ‘race naar het hoogtepunt’) het aanleren van beheersing van de ejaculatie in de weg staan.

Masturberen voor de gemeenschap is een typisch voorbeeld van gedragstherapie als zelfhulp, waarvan veel jongere mannen gebruikmaken. Deze methode zou in theorie moeten werken, omdat de man als hij vóór de gemeenschap masturbeert wat meer beheersing van zijn ejaculatie zou kunnen uitoefenen, de tekens van verhoogde seksuele opwinding leert herkennen en ervaart hoe hij zijn seksuele opwinding beneden de drempelwaarde voor de ejaculatiereflex kan houden. Bovendien is de penis minder gevoelig na het masturberen, wat leidt tot een langer uitstel van de ejaculatie na de herstelperiode.

Uit gecontroleerd onderzoek is echter gebleken dat gedragstherapie als zelfhulp niet werkt. Bovendien lijkt uit klinische ervaring naar voren te komen dat elke verbetering die deze techniek teweegbrengt meestal maar van korte duur is.

Bronvermelding
 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 2. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.

22. Waarom moet ik naar de dokter om iets aan mijn PE te doen? Kan ik er niet gewoon alleen met mijn partner over praten?

In geval van PE is praten met uw partner van groot belang. Seksuele ontevredenheid kan leiden tot gevoelens van frustratie, boosheid en teleurstelling en kan de intimiteit en harmonie tussen partners verstoren. Zonder een openhartig gesprek kunnen beide partijen het idee krijgen dat zij tekort schieten, wat gevolgen kan hebben voor hun seksuele welzijn en zelfs de stabiliteit van de relatie.

PE is dan ook een probleem dat stellen samen moeten proberen op te lossen. Een openhartig gesprek is een goede manier om de saamhorigheid te versterken en is een van de meest effectieve manieren om een oplossing te vinden. De partner speelt daarbij een essentiële rol en kan de bewustwording met betrekking tot de aandoening bij de man stimuleren, waarna samen naar een oplossing kan worden gezocht. Vaak is het aan de partner te danken wanneer een man naar de dokter gaat. In ieder geval is een medisch consult essentieel, aangezien dat de enige manier is om een correcte diagnose te stellen, de oorzaak te achterhalen en indien nodig een effectieve behandeling te ondergaan.

23. Waarom moet ik naar de dokter om iets aan mijn PE te doen? Kan ik niet gewoon op internet naar een oplossing zoeken?

Het is belangrijk om informatie in te winnen over een medische aandoening, maar daarvoor moet wel een betrouwbare bron worden geraadpleegd. Websites van, of gesteund door, wetenschappelijke organisaties bevatten vaak bruikbare en betrouwbare informatie, maar toch blijft een medisch consult essentieel.

De informatie die op internet te vinden is, heeft niet altijd een wetenschappelijke basis en kan tot verwarring en geloof in sprookjes leiden.

PE is een behandelbare medische aandoening, maar zelfmedicatie is gevaarlijk: de diagnose kan onjuist zijn en er is kans op een verkeerde behandelkeuze. Alleen een arts kan de oorzaken vaststellen, bepalen of het om primaire of secundaire PE gaat, en de juiste behandeling aan u voorschrijven. Daarnaast is het zo dat bij veel van de beschikbare behandelingen alleen geneesmiddelen op recept worden gebruikt. Als een website dergelijke middelen verkoopt zonder om een recept te vragen is dat waarschijnlijk een illegale verkoper van namaakgeneesmiddelen.

Het is belangrijk om alleen echte geneesmiddelen te gebruiken, niet alleen voor eigen gezondheid en welzijn, maar ook voor de veiligheid, aangezien namaakgeneesmiddelen soms gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom moeten de door de arts voorgeschreven producten altijd worden gekocht bij een betrouwbare apotheek. 

Bronvermelding
 1. Jannini EA, Limoncin E, Ciocca G et al. J Sex Med 2012;9:2994-3001.
 2. Popovic M. Arch Sex Behav 2011;40:449–456.
 3. Malamuth N, Huppin M. Adolesc Med Clin. 2005;16(2):315-326.

24. Met wie moet ik contact opnemen voor een oplossing voor mijn PE?

Als er vermoedens bestaan van PE, kan alleen een arts echt helpen.

PE is absoluut een gevoelig onderwerp, maar een openhartig gesprek met een arts is de enige juiste manier om het probleem op te lossen. Alleen een arts kan de oorzaken vaststellen, bepalen of het om primaire of secundaire PE gaat, en de juiste behandeling voor u kiezen, en alleen een arts kan indien nodig farmacologische middelen voorschrijven.

Het loslaten van taboes en gêne is een cruciale stap. Zorg ervoor dat er over gepraat wordt de partner, zodat de steun aanwezig is bij het bezoek aan de arts en er samen gewerkt kan worden aan een oplossing. Er zijn middelen waarmee mannen met PE en hun partner een objectievere beoordeling kunnen maken, bijvoorbeeld de diagnostische test voor PE, die als startpunt kunnen dienen tijdens het gesprek met de arts. NB: de diagnostische test voor PE kan niet dienen als vervanging van een diagnose door een arts.

25. Ik geneer me ervoor om het met mijn arts over mijn PE te hebben. Wat kan ik daaraan doen?

Praten over seksuele problemen, met name premature ejaculatie (PE), is altijd lastig en aanleiding voor gêne en psychisch ongemak. Het is heel begrijpelijk dat men zich geneert. De meeste mannen met PE willen daar liever niet mee geassocieerd worden. Daarnaast generen de meeste mannen zich bij het idee dat ze een probleem moeten bespreken met een relatief onbekende persoon, zoals een arts. Daarom wenden de meeste mannen met PE zich niet tot hun arts voor hulp. Meer dan de helft van de mannen met PE die niet met een arts hebben gesproken, geeft aan dat ze dat niet eens hebben overwogen.

Maar het is van groot belang dat gêne overwonnen wordt en er met een arts gepraat wordt, want dat is de enige manier om tot een juiste diagnose en een effectieve behandeling te komen om de kwaliteit van de seksuele relatie te verbeteren. Er zijn middelen die kunnen helpen om taboes en gêne te overwinnen, bijvoorbeeld de diagnostische test voor PE, die tevens als startpunt kunnen dienen tijdens het gesprek met de arts. NB: de diagnostische test voor PE kan niet dienen als vervanging van een diagnose door een arts. Meer informatie en de diagnostische test voor PE

Alleen een arts kan de oorzaken vaststellen, bepalen of het om primaire of secundaire PE gaat, en de juiste behandeling kiezen, en alleen een arts kan receptgeneesmiddelen voorschrijven. Zelfmedicatie is meestal nutteloos of zelfs schadelijk en moet worden vermeden, aangezien de risico’s ervan aanzienlijk zijn (bijv. het risico van een ongeschikt of onwerkzaam geneesmiddel). Maar het belangrijkste is om nooit geneesmiddelen bij een online-verkoper zonder vergunning op internet te kopen.

Het is nu eenmaal zo dat bij veel behandelingen alleen geneesmiddelen op recept worden gebruikt. Als een website die verkoopt zonder om een recept te vragen is dat waarschijnlijk een illegale internetapotheek die namaakgeneesmiddelen verkoopt.

Het is belangrijk om alleen echte geneesmiddelen te gebruiken, niet alleen voor eigen gezondheid en welzijn, maar ook voor de veiligheid, aangezien namaakgeneesmiddelen soms gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom moeten de door de arts voorgeschreven producten altijd worden gekocht bij een betrouwbare apotheek. 

Bronvermelding
 1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.
 2. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007;51:816–824.

26. Kan mijn partner mij helpen/kan ik mijn partner helpen? En zo ja, hoe?

PE is een probleem dat stellen samen moeten proberen op te lossen. Een openhartige gesprek is een goede manier om de saamhorigheid te versterken en is een van de meest effectieve manieren om een oplossing te vinden. De partner, die ook onder de PE lijdt, kan een bijdrage leveren door de man met PE rustig toe te spreken en hem bewust te maken van het probleem, zodat daar een oplossing voor kan worden gezocht. Het is vaak vanwege de partner dat een man met PE naar de dokter gaat, wat de enige manier is om het probleem goed te diagnosticeren, de oorzaak te vinden en, indien nodig, dit effectief te behandelen.

Hoewel sommige mannen hun aandoening proberen te verhullen, is uit onderzoek gebleken dat stellen die open en eerlijk over seksuele aandoeningen bij de man communiceren, de grootste kans maken om het probleem effectief op te lossen.

De meerderheid van de mannen met PE (meer dan 60%) zou de PE laten behandelen als hun partner het zou aanraden, en bijna 75% van de mannen met PE die op zoek gingen naar een behandeling deed dat om de seksuele bevrediging van hun partner te vergroten.

Bronvermelding
 1. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007;51:816–824.

/praten-met-een-partner-met-pe